Taguig Hymn

Bayang pinagpala ng dakilang lumikha
May bagong pag-asa sa hangaring dakila
Sa mahal kong bayan ialay nating lahat
Tapat na paglilingkod
Taguig ay sasagana

Taguig magmaliw man ang lahat
Di ka malilimot
Bayang kong sakdal dilag
Sa iyo nadarama
Taguig ay paunlarin
Ang aking harangin
Bayan kong Taguig
Wala kang pamamaliw

Taguig magmaliw man ang lahat
Di ka malilimot
Bayang kong sakdal dilag
Sa iyo nadarama

Taguig ay paunlarin
Ang aking harangin
Bayan kong Taguig
Wala kang pamamaliw

Taguig magmaliw man ang lahat
Di ka malilimot
Bayang kong sakdal dilag
Sa iyo nadarama

Taguig ay paunlarin
Ang aking harangin
Bayan kong Taguig
Wala kang pamamaliw